Propozice

 
Termín turnaje:                     12.6.2016, prezentace týmů od 8:30
 
Místo konání:                        Zimní stadion Nový Jičín
 
Pořadatel:                             FK Gůfuň Nový Jičín
 
Počet účastníků:                  ■ Maximálně 6 družstev, pořadatel má právo účast jakéhokoliv družstva odmítnout bez udání důvodu

                                            ■ Počet hráčů na hřišti je 5+1

                                            ■ Přihlásit se mohou hráči od ročníku 2000 a mladší
                                            ■ Pořadatel si vyhrazuje právo k namátkové kontrole věku účastníků,  
                                            ■ Hráči startují na turnaji dobrovolně a na vlastní nebezpečí, 
                                            ■ Hráči jsou povinni dodržovat provozní řád Zimního stadionu Nový Jičín,
                                            ■ Při nedodržování řádu nebo nevhodném chování bude účastník vyloučen z turnaje            
 
Hrací systém:                       Dle počtu přihlášených družstev, upřesníme
 
Hrací časy:                           2 x 8 minut hrubého času, poslední 2 minuty se hraje čistý čas, 
                                            finále a zápas o třetí místo se hraje čistý čas
 
Rozhodčí:                            Delegování pořadatelem
 
Startovné:                            600 Kčza tým
 
Pravidla:                              Hra dle aktuálních pravidel ČFbU
 
Přihlášky:                           Zasílejte na emailovou adresu pořadatele, fkgufun@gmail.com, 
                                          Přihláška musí obsahovat název družstva, jméno odpovědné osoby, soupisku družstva

        Termín pro zaslání přihlášky je 7.6.2016